Loading...

Vem vi är

Vi är ett företag med flera års erfarenhet inom nybyggnation och renovering. Vi arbetar i delad entreprenad, där du som kund kan välja fritt hur mycket hjälp som du behöver.

Vi erbjuder byggnation av trähus – byggsatser samt lösvirkeshus, murade hus och grundarbeten. Vi arbetar också med målning, plattsättning och golvläggning.

Våra medarbetare är utbildade bl a inom
 • Byggarbetsmiljösamordning BAS-P / BAS-U
 • Tillämpning av Byggkeramikrådets branschregler i våtrum, BBV
 • Projektering små avlopp
 • Regler för VVS -installationer
 • AMA anläggning

Husfakta


Miljöpolicy

IPARS strävar efter så liten miljöpåverkan som möjligt
Virket kommer från en FSC-märkt skog. FSC är en metod utarbetad av Forest Stewardship Council för certifiering av skogsbruk. Allt trämaterial som används för byggnation av IPARS trähus följer regler för hållbar avverkning.

Farligt byggavfall (som t ex fogskum som innehåller isocyanater) separeras från övrigt byggavfall. Byggavfallet transporteras sedan för sortering till återvinningscentral.

Alla material som används i våra hus är fria från hälsofarliga emissioner.

Vid byggnation av IPARS hus används OSB3-skivor istället för spånskivor. OSB står för Oriented Strand Board och tillverkas av decimeterstora, tunna flingor som orienteras i olika ritningar och sammanpressas utan användning av lim. OSB-skivor är både mer hållbart och mer miljövänligt än spånskivor. OSB3 är dessutom ett vattentätt material som är också tillverkad för att bättre motstå brand.

IPARS trähus är välisolerade. De har 280 millimeters isolering i ytterväggarna och 500 - 600 millimeters takisolering. Vi rekommenderar alltid våra kunder fönster med U-värde 0,6 eller lägre vilket ger en låg energiförbrukning och en bra boendekalkyl.
OBS! Fr.o.m. 2009-02-01 med en övergångstid till 2010-01-01 finns det nya energikrav där det genomsnittliga U-värdet på hela byggnaden när det gäller hus uppvärmda med elvärme skall vara 0,4 (innan var det 0,5). Det finns certifierade energikonsulter som kan räkna på U-värdet för just ditt planerade hus.


Våra trähus är inte bara långlivade, de är tillverkade av virke från nordiska skogar.
För varje byggd hus, planterar vi nya träd i Svenska skogar, från år 2004 Ipars har planterat mer en 4 milioner granar och 1,5 milioner tallar i sammarbete med TB-Skog AB.
Vi hjälper till att bekämpa klimatändring.
Byggprocess

Precision
IPRAS hus byggs helt i lösvirke. Stor vikt läggs vid precision och noggrannhet under vår byggprocess. Våra hantverkare är rutinerade och arbetar efter ritningsunderlag och en arbets- beskrivning som är detaljerad och inte lämnar utrymme för fel. IPARS arbetar med moderna verktyg och mätinstrument för att effektivisera arbetet.

Kontroll
Varje objekt har en egen byggledare som ser till att kvalitetsplanen efterföljs. Viktiga moment kontrolleras och dokumenteras i egenkontroll för att säkerställa kvalitén.

Tider
En viktig del i byggprocessen är tider. IPARS har en god erfarenhet av samordning när det gället leverans av material för att inga förseningar skall uppstå. Våra leverantörer förstår vikten av att hålla tiderna. Även de andra entreprenörerna på byggplatsen skall respektera de avtalade tiderna och IPARS hjälper till med att framställa en tidsplan som passar alla. Arbetsledaren ser sedan till att IPARS hantverkare följer tidsplanen.

Säkerhet
IPARS följer arbetsmiljöverkets regler för att byggplatsen skall vara en säker arbetsplats. När det gäller tillbyggnader där kunden bor intill arbetsplatsen är det ännu viktigare. Städade byggplatser och ett upprättande av arbetsmiljöplan gör att man förebygger risker på IPARS.

Kommunikation
Bra kommunikation på byggarbetsplatsen med både kund och de andra entreprenörerna är viktigt för att kunna uppnå ett bra resultat. Byggmöten och en kontinuerlig kommunikation med kunden är därför en stor del av IPARS byggprocess.Leverans Villkor

Leveranstiden avtalas i entreprenadkontrakt, men oftast är leveranstiden 3 - 6 månader efter din beställning. Vid eventuell leverans måste beställaren tillhandahålla/bekosta

 • Besiktningsman
 • Kvalitetsansvarig
 • Bygglov
 • Byggansökan
 • Miljöplan (innehållande särskild information som kan vara viktig för entreprenörer att känna till just om det området. Annars tar IPARS själva fram en arbetsmiljöplan och en allmänn miljöplan)
 • Av myndigheter berörda anmälningar under byggnadstiden
 • Byggström
 • Sopcontainer
Väg för 24m ekipage med bra framkomlighet till husgrunden (IPARS undersöker platsen innan leverans)
En lastplats, max 10m från husgrunden för avlastning av material (IPARS undersöker platsen innan leverans)


Betalningsvillkor

Vid undertecknandet av entreprenadkontrakt betalas 10% av köpeskilling 10 dagar netto mot faktura som handpenning. Skulle leverans och byggnation av huset utebli, betalas dessa tillbaka till Beställaren.
När byggsatsen levererats till byggplatsen betalas 30% mot faktura 10 dagar netto av köpeskilling
Efter stomresning av grundkonstruktionen (väggar, takstolar och ev. mellanbjälklag/golvbjälklag) betalas 40% av köpeskilling 10 dagar netto mot faktura.
Efter inmontering av fönster och dörrar betalas mot faktura 10 dagar netto 10% av köpeskillingen.
Efter IPARS resterande kontraktsarbeten är avslutade och besiktade betalas resterande 10% av köpeskillingen mot faktura, 10 dagar netto.

Garantier

IPARS erbjuder 2 års garanti med ansvarsförsäkring.
Obs! From den 1 januari 2005 har varje kommuns byggnadsnämnd rätt att kräva ett Färdigställandeskydd och en Byggfelsförsäkring, som man måste visa upp före byggstart.

Som kund hos oss måste du teckna en byggfelsförsäkring, vilket kan göras hos t ex Bostadsgaranti

Färdigställandeskydd ombesörjer vi.